maak favoriet | e-mail ons

Case

Opzetten Solar start-up, als dochteronderneming van een bestaande en (vanuit Nederland) internationaal opererende Solar onderneming, en een priovate equity fonds. 

Kern van het business model is het huren van daken van logistieke centra of grond in landen als Belgie en Italie, en het voor eigen rekening en risico plaatsen van PV-installaties (zonne-energie).
De opzet van de organisatie, het zoeken van investeringsfondsen, alsmede het opzetten en uitvoeren van het gehele primaire proces, bestaande uit het zoeken van locaties, het ontwikkelen van vergunningen, de financiering, de bouw van de PV-installatie en het opzetten van de exploitatie maakten onderdeel uit van deze interim dienst.

Case

Tendermanager voor een Europese aanbesteding voor het fondsbeheer van een Duurzaam Energiefonds.

Opzet en uitvoering van een tenderproject met veel betrokken partijen en strakke deadlines. De tender is gewoonnen.  

Case

Inrichten van het Fondsmanagement voor een Duurzaam Energiefonds, in de rol van interim fondsmanager.

Cenvest Advies

Levert corporate finance diensten en CFO-diensten aan het MKB in Nederland, waar vraagstukken aan de orde zijn zoals:
- start-ups;
- turnarounds;
- aankoop of verkoop van bedrijf of onderneming;
- financieringen (binnen- en buitenland);
- private equity;
- business planning;
- alignment van strategie met uitvoering;

Cenvest Advies heeft ervaring in - onder meer - de volgende sectoren:
- Zakelijke dienstverlening;
- ICT;
- Alternatieve energie (Solar);

Cenvest Advies neemt via haar Management activiteit ook de rol op zich als entrepreneur voor start-ups in bovengenoemde sectoren, daar waar de opdrachtgever/ondernemer niet zelf de capaciteit heeft voor het op de markt zetten van nieuwe business modellen. Via (interim) general management.

Disclaimer: "Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist of volledig is op het moment waarop deze ontvangen wordt of na verloop van tijd".