maak favoriet | e-mail ons

Case 

Tendermanagement voor het verwerven van het assetmanagement over een overheidsfonds. Verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het tenderproces, samen met veel betrokkenen van diverse organisatieonderdelen (lijn en staf) van de opdrachtgever en met twee consortiumpartners. 

Case

Programmamanagement over de marktintroductie van een nieuw product. Het programma voor deze introductie liep al enige tijd maar er werd te weinig voortgang geboekt. Een deel van het risico van de productontwikkeling was verlegd naar een consortium. Klachten over de voortgang leidden uiteindelijk tot ontheffing uit de functie van de programmamanager.
Cenvest Management nam deze rol over, heeft het programma geherstructureerd, opnieuw gepland en op de rails gezet. Alle facetten van de productontwikkeling kwamen hierbij aan de orde, van productspecificaties, AO/IC, ICT, marketing- en reclame, support en dergelijke.

Cenvest Management

Levert interim management diensten aan corporates en publieke instellingen in Nederland, waar complexe en ingrijpende veranderingsprocessen aan de orde zijn.

Cenvest management heeft ervaring opgebouwd in de volgende sectoren:
- Zakelijke dienstverlening;
- Banking;
- Insurance;
- ICT;
- Entertainment;
- Retail;
- Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's);
- Onderwijs;.

Opdrachten varieren van lijnmanagement tot programma- en projectmanagement over veranderingsprocessen, waaronder ook business development. Verder Fondsmanagement over publiek/private fondsen.

Disclaimer: "Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist of volledig is op het moment waarop deze ontvangen wordt of na verloop van tijd".