Cenvest Fund Services

Cenvest houdt zich bezig met Fund Services. Hieronder wordt dienstverlening verstaan rondom het selecteren van en het investeren in private equity en venture capital fondsen en het beheren van dergelijke investeringen. Verder ontwikkelt en implementeert Cenvest strategieën om portfolio’s van dergelijke fondsen op een systematische en succesvolle wijze te construeren en beheren. Hiertoe zijn methoden, technieken en hulpmiddelen ontwikkeld.

Investeerders in private equity fondsen zijn onder meer Pensioenbeleggers, Verzekeraars, Corporates, Overheidsinstellingen, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, Family Offices, Fund-of-Funds, HNWI’s en andere private investeerders. Zij verschillen niet alleen in achtergrond maar ook in hun doelstelling van het investeren in deze asset class.

Ongeacht het primaire doel van een dergelijke strategie, bijvoorbeeld het behalen van financieel rendement, van economische impact, van maatschappelijke impact of het realiseren van strategische doeleinden, zal de Manager selectie (het selecteren van de juiste fondsmanagers) en de juiste methode voor het construeren van een fund-of-funds bepalend zijn voor het lange termijn succes van een dergelijke strategie.

Laatste nieuws

Lid van NVP

Vanaf 1 april 2021 is Cenvest B.V. geassocieerd lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, de NVP.

Cenvest adviseert over alle aspecten van deze asset class of neemt verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en implementeren van zulke strategieën.