Fund-of-Funds

Een belangrijke categorie fondsen betreft Fund-of-Funds (FoF) strategieën. Deze fondsen komen voor in zowel beursgenoteerde vormen als in de vorm van closed-end (gesloten) fondsen. Het zijn paraplufondsen die op hun beurt investeren in private equity fondsen zoals hierboven beschreven. Een voordeel van dergelijke fondsen is dat ze makkelijker toegankelijk kunnen zijn voor de kleinere Investeerder. Ze bieden daarnaast een betere spreiding dan een investering van dezelfde omvang in een enkel private equity fonds. Een speciale categorie Fund-of-Funds strategieën betreft Secondary Funds. Deze fondsen, vaak beursgenoteerd, nemen belangen over van Investeerders in private equity fondsen die liquiditeit nodig hebben.

Een nadeel van externe Fund-of-Funds strategieën is dat een extra laag kosten wordt toegevoegd. De Manager van een Fund-of-Funds rekent een management fee en een performance fee, de fondsen waarin hij investeert doen dat ook.

 

Een Investeerder beoordeelt een FoF alsof hij een private equity investering doet, en dus een private equity fonds beoordeelt. De doelondernemingen in de portfolio van een FoF zijn private equity fondsen. Bij de investering in dit soort fondsen is ook hier de beoordeling van de strategie van de FiF Manager, zijn team, trackrecord, terms & conditions en governance aan de orde. Hierover in deel II meer.

Een Fund-of-Funds kan ook in eigen regie gecreëerd worden. In dit geval worden vanzelfsprekend ook kosten gemaakt. Een belangrijk verschil is dat geen performance fee aan een externe Manager betaald hoeft te worden.